Over LOCUS


locus (de (m.); loci) [Lat.], plaats

Het begrip ‘locus’ verwijst in de klassieke retorica naar een vindplaats voor een argument (locus classicus). In het verlengde hiervan wordt het begrip soms ­­– ten onrechte – gelijkgesteld aan een gemeenplaats of stereotypering (locus communis). Een locus delicti refereert dan weer naar een specifieke plek waar een misdrijf is begaan, terwijl een locus amoenus de standaardbeschrijving van een lustoord is.

De ‘locus’ waar u nu bent is gemeenplaats noch lustoord. LOCUS. Tijdschrift voor cultuurwetenschappen wil een plaats zijn waar cultuurwetenschappelijk onderzoek op aantrekkelijke, informatieve wijze wordt gedeeld.

LOCUS is een webmagazine verbonden aan de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit en wordt gedragen door de docent-onderzoekers, promovendi en (oud-)studenten van de daaronder vallende disciplines filosofie, cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde.

LOCUS biedt academisch geïnspireerde artikelen voor een breed publiek van zowel academici en niet-academici geïnteresseerd in cultuurwetenschappelijk onderzoek. Naast doorlopende rubrieken publiceert LOCUS tweejaarlijks een dossier rond een actueel thema dat aansluit bij het OU-onderzoeksprogramma ‘Waarde en waardering van cultuur’.

LOCUS is de voortzetting van het papieren tijdschrift onder dezelfde naam dat verscheen van 1999 tot 2017.

Colofon

Locus. Tijdschrift voor Cultuurwetenschappen is een online, open acces uitgave van de Open Universiteit.

Hoofdredactie: Caroline Drieënhuizen en Femke Kok.

Redactie: Marieke Borren, Martijn van der Burg, Hanneke Nap, Kim Schoof en Marieke Winkler.

Redactionele ondersteuning: Véronique Smits.

Webredactie: Carmen Hoeksema.

Projectmanager: Nicole Gruisen.

Afbeelding omslag: Marieke Winkler, de Église du Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-Lourdes te Luik

Contact: locus@ou.nl

ISSN 2665-914X

© 2019 Open Universiteit | Lees de disclaimer en de privacyverklaring van de OU |

Voor contact met de redactie kunt u mailen naar locus@ou.nl