Call for papers


Culturele plaatsen / De ruimtelijke dimensie van cultuur


Wat we ‘cultuur’ noemen, is altijd verbonden aan tradities, ideeën en objecten uit het verleden. Tegelijkertijd is ons beeld van het verleden, onder invloed van politieke, economische en maatschappelijke veranderingen, continu in beweging. Dit maakt dat het onderzoeksobject van de cultuurwetenschappen per definitie dynamisch is. Niet voor niets worden culturele ontwikkelingen vaak gevat in temporele termen, denk aan begrippen als culturele ‘verandering’, ‘vooruitgang’, ‘vernieuwing’, ‘stagnatie’, ‘crisis’, etc. Maar de culturele dynamiek kent tevens een uitgesproken ruimtelijke dimensie: zij manifesteert zich in het heden op een bepaalde plek, in een specifieke vorm.


Het komende themadossier van LOCUS (voorjaar 2019) richt de blik op de uitgesproken ruimtelijke dimensie van cultuur. Niet de vraag wat is cultuur, maar waar is cultuur vormt het uitgangspunt: waar wordt cultuur gevormd? Welke ruimtelijke concepten en metaforen hebben het denken over cultuur beïnvloed? En welke analytische concepten kunnen we gebruiken om de specifiek ruimtelijke dimensie van cultuur(producten) te bestuderen?


LOCUS nodigt onderzoekers uit de verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines uit een bijdrage te leveren rond het thema culturele plaatsen. Wij verwelkomen zowel meer theoretische, reflectieve bijdragen (waarom ligt de nadruk vaak op temporele begrippen in de kunst- of literatuurbeschouwing; kunnen de temporele en ruimtelijke dimensie wel los van elkaar beschouwd worden?) als bijdragen die een specifieke casus behandelen (een historische plek, gebouw, kunstwerk of tekst).


Stuur uw abstract (max. 300 woorden) naar: locus@ou.nl vóór 31 maart 2019.

© 2018 Open Universiteit | Lees de disclaimer en de privacyverklaring van de OU |Voor het colofon zie Over LOCUS |

Voor contact met de redactie kunt u mailen naar locus@ou.nl